Bộ Xây dựng tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

Bộ Xây dựng tập huấn công tác nghiệp vụ PCCC

Ngày đăng: 27/08/2013

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các học viên là cán bộ công nhân viên chức khối cơ quan Bộ Xây dựng.

Trong những năm qua, cơ quan Bộ Xây dựng luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hàng năm tổ chức những đợt tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ của các đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy, một số biện pháp phòng cháy, nguyên nhân cháy nổ, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài phần lý thuyết, các học viên đã được tham gia thực hành các phương án chữa cháy tại chỗ, xử lý nhanh các tình huống khi có cháy nổ, kỹ năng dùng các loại bình chữa cháy…

Thành Luân

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho các học viên là cán bộ công nhân viên chức khối cơ quan Bộ Xây dựng.

Trong những năm qua, cơ quan Bộ Xây dựng luôn chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hàng năm tổ chức những đợt tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ của các đơn vị.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý phòng cháy, chữa cháy, một số biện pháp phòng cháy, nguyên nhân cháy nổ, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ, phương pháp kiểm tra, bảo quản, sử dụng một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài phần lý thuyết, các học viên đã được tham gia thực hành các phương án chữa cháy tại chỗ, xử lý nhanh các tình huống khi có cháy nổ, kỹ năng dùng các loại bình chữa cháy…

Thành Luân