Đảng bộ Bộ Xây dựng nghiêm túc triển khai Nghị quyết TW IV của Bộ Chính trị | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

Đảng bộ Bộ Xây dựng nghiêm túc triển khai Nghị quyết TW IV của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 27/08/2013

Sáng 27/8, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tham dự cuộc làm việc có UVTW Đảng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng các thứ trưởng: Cao Lại Quang, Nguyễn Đình Toàn, Trần Văn Sơn, Phan Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình.

Nghiêm túc triển khai Nghị quyết TW IV của Bộ Chính trị

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Lại Quang – Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng khẳng định việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết TƯ4 đã được Đảng bộ triển khai nghiêm túc.

Toàn Đảng bộ đã tổ chức quán triệt nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời có chương trình hành động cụ thể, chi tiết đã được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra các nhóm giải pháp tập trung vào 3 nội dung Nghị quyết TƯ4 đặt ra.

Kết quả kiểm điểm được Tổ công tác Đảng ủy Khối đánh giá là hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra với kết quả khá tốt; công tác chuẩn bị nghiêm túc; tổ chức kiểm điểm đúng quy trình, khoa học, thỏa đáng; các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết cao.

Sau 1 năm triển khai thực hiện và 6 tháng tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong bối cảnh ngành Xây dựng có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, nhìn chung từ Đảng ủy Bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc và đã có những chuyển biến tích cực.

Bước đầu đã tạo được không khí khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ; cải tiến phương pháp, phong cách làm việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên một cách linh hoạt.

Đây đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình, suy ngẫm về mình, tự chấn chỉnh lại mình; qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng đối với Đảng, với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng .

Cũng theo đánh giá của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành như: Chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã có nhiều tiến bộ về chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng.

Một số hạn chế, yếu kém về chất lượng đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh… Công tác xây dựng Đảng cũng đã có bước chuyển tích cực. Sinh hoạt chi bộ nền nếp bảo đảm sinh hoạt định kỳ, có đổi mới nội dung theo từng chuyên đề, khắc phục được tính hình thức và đơn điệu trong sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường…

Kết quả đó thể hiện Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã rất chú ý, quyết liệt chỉ đạo rà soát điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng cùng với các cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng và thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, hiệu quả, tận tụy với công việc hơn.

Các cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng đảng. Qua đó, đã góp phần từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình cụ thể

Với việc các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm sâu sắc, chân thành, thẳng thắn, trọng thị với những ý kiến góp ý, giải trình nghiêm túc, cầu thị… là cơ sở để thực hiện thành công chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát những việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban cán sự và tập thể lãnh đạo; quan tâm hơn nữa tới việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi; đề ra yêu cầu phương thức và nội dung quản lý phù hợp với tính chất loại nguồn vốn sự dụng trong đầu tư xây dựng. Qua đó tăng cường quản lý nhà nước có hiệu quả hơn đồng thời động viên, huy động được các nguồn vốn của xã hội tham gia đầu tư phát triển.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đang chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện quy chế, quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ sau khi phê duyệt đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.Sáng 27/8, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tham dự cuộc làm việc có UVTW Đảng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cùng các thứ trưởng: Cao Lại Quang, Nguyễn Đình Toàn, Trần Văn Sơn, Phan Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Văn Bình.

Nghiêm túc triển khai Nghị quyết TW IV của Bộ Chính trị

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Lại Quang – Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng khẳng định việc tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết TƯ4 đã được Đảng bộ triển khai nghiêm túc.

Toàn Đảng bộ đã tổ chức quán triệt nghị quyết cho các cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời có chương trình hành động cụ thể, chi tiết đã được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề ra các nhóm giải pháp tập trung vào 3 nội dung Nghị quyết TƯ4 đặt ra.

Kết quả kiểm điểm được Tổ công tác Đảng ủy Khối đánh giá là hoàn thành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra với kết quả khá tốt; công tác chuẩn bị nghiêm túc; tổ chức kiểm điểm đúng quy trình, khoa học, thỏa đáng; các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết cao.

Sau 1 năm triển khai thực hiện và 6 tháng tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong bối cảnh ngành Xây dựng có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, nhìn chung từ Đảng ủy Bộ đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc và đã có những chuyển biến tích cực.

Bước đầu đã tạo được không khí khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ; cải tiến phương pháp, phong cách làm việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên một cách linh hoạt.

Đây đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự nhìn nhận lại mình, suy ngẫm về mình, tự chấn chỉnh lại mình; qua đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành Xây dựng đối với Đảng, với Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng .

Cũng theo đánh giá của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 đã góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành như: Chiến lược nhà ở Quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đề án đã có nhiều tiến bộ về chất lượng, cơ bản đáp ứng tiến độ, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Xây dựng.

Một số hạn chế, yếu kém về chất lượng đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, công tác cải cách hành chính đã được đẩy mạnh… Công tác xây dựng Đảng cũng đã có bước chuyển tích cực. Sinh hoạt chi bộ nền nếp bảo đảm sinh hoạt định kỳ, có đổi mới nội dung theo từng chuyên đề, khắc phục được tính hình thức và đơn điệu trong sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường…

Kết quả đó thể hiện Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng đã rất chú ý, quyết liệt chỉ đạo rà soát điều chỉnh các cơ chế chính sách cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Ban cán sự Đảng cùng với các cấp ủy, chính quyền luôn coi trọng và thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm, hiệu quả, tận tụy với công việc hơn.

Các cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, với công tác xây dựng đảng. Qua đó, đã góp phần từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết bằng những chương trình cụ thể

Với việc các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm sâu sắc, chân thành, thẳng thắn, trọng thị với những ý kiến góp ý, giải trình nghiêm túc, cầu thị… là cơ sở để thực hiện thành công chương trình hành động của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát những việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban cán sự và tập thể lãnh đạo; quan tâm hơn nữa tới việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi; đề ra yêu cầu phương thức và nội dung quản lý phù hợp với tính chất loại nguồn vốn sự dụng trong đầu tư xây dựng. Qua đó tăng cường quản lý nhà nước có hiệu quả hơn đồng thời động viên, huy động được các nguồn vốn của xã hội tham gia đầu tư phát triển.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đang chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện quy chế, quy trình lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ sau khi phê duyệt đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam.