THAN INDO NÂU CÁM | Công ty TNHH Than Huỳnh Phương

THAN INDO NÂU CÁM

Cỡ hạt (mm)
0 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
5.800 max
Độ tro (%)
9 max

THAN INDO NÂU CỤC

Cỡ hạt (mm)
30 - 50
Nhiệt lượng (cal/g)
5.800 max
Độ tro (%)
9 max